Warunki świadczenia usług

Opis usługi

OnlineOCR.net jest internetową usługą OCR, która umożliwia konwertowanie zeskanowanych obrazów i dokumentów do edytowalnych plików za pomocą technologii optycznego rozpoznawania znaków (OCR). Pliki wynikowe pobierane są przez Internet i przeglądarkę internetową.


Informacje o zmianach usługi i warunków umowy

OnlineOCR.net zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zaprzestania świadczenia usługi lub jej części w dowolnym momencie, według własnego uznania, z powiadomieniem lub bez niego.

OnlineOCR.net dołoży wszelkich starań uzasadnionych z handlowego punktu widzenia, aby powiadomić Użytkownika o modyfikacji, zawieszeniu lub przerwaniu świadczenia Usługi poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany podczas rejestracji lub poprzez zamieszczenie wiadomości na stronie internetowej OnlineOCR.net. OnlineOCR.net zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy w dowolnym momencie według własnego uznania, bez ponoszenia odpowiedzialności wobec użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na związanie się niniejszą Umową z późniejszymi zmianami. W przypadku braku zgody na jakiekolwiek zmiany w niniejszej Umowie, należy natychmiast zamknąć konto.


Konta użytkowników, hasła i bezpieczeństwo

Aby móc korzystać z Usługi, należy być zarejestrowanym użytkownikiem. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie hasła w tajemnicy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane pod jego nazwą użytkownika. Nazwa użytkownika nie może być później modyfikowana. Hasło może być modyfikowane w dowolnym momencie po pierwszym zalogowaniu się.


Bezpieczeństwo przechowywanych danych i plików

Serwis OnlineOCR.net dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować dostęp do danych i plików przechowywanych lub pobieranych z Konta Użytkownika dla osób mających dostęp do tych danych za pośrednictwem Konta lub Hasła Użytkownika. Niemniej jednak żaden system przechowywania i odzyskiwania danych, zabezpieczony hasłem, nie jest całkowicie nienaruszalny. W związku z tym Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż istnieje możliwość uzyskania dostępu, przeglądania, kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania danych oraz plików przechowywanych na jego Koncie przez nieupoważnione osoby trzecie.


Zawartość przechowywanych danych i plików

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie stosownych praw do treści wszystkich danych i plików przechowywanych przez niego na serwerach OnlineOCR.net. OnlineOCR.net nie przegląda, nie sprawdza, nie edytuje ani nie monitoruje żadnych treści, danych lub plików przechowywanych przez Użytkownika lub jakiegokolwiek innego użytkownika Serwisu, w tym, bez ograniczeń, wirusów, robaków, "koni trojańskich" lub innych podobnych szkodliwych lub destrukcyjnych elementów. Jednakże, jeśli istnieje podejrzenie, że konto jest wykorzystywane do przechowywania i dystrybucji jakichkolwiek nielegalnych materiałów, np. treści chronionych prawem autorskim, OnlineOCR.net zastrzega sobie prawo do zbadania zawartości tego konta i jego kopii zapasowej. OnlineOCR.net zastrzega sobie prawo do odmowy, usunięcia lub zablokowania dostępu do jakichkolwiek danych lub plików przechowywanych na serwerach OnlineOCR.net.


Zwolnienie z odpowiedzialności

Ta strona oraz materiały i produkty w niej zawarte są dostarczane w stanie "jak jest" i bez jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i domniemanych. W najszerszym zakresie dopuszczalnym zgodnie z obowiązującym prawem, OnlineOCR.net wyklucza wszelkie gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w tym między innymi dorozumiane gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego celu oraz nienaruszania praw. OnlineOCR.net nie oświadcza ani nie gwarantuje, że funkcje zawarte na stronie będą działać nieprzerwanie lub bezbłędnie, że usterki zostaną naprawione, ani że ta strona lub serwer, który udostępnia witrynę, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów. OnlineOCR.net nie udziela żadnych gwarancji ani zapewnień dotyczących wykorzystania materiałów na tej stronie pod względem ich poprawności, dokładności, adekwatności, przydatności, aktualności, niezawodności lub w innym zakresie. Powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania w odniesieniu do danego Użytkownika.


Ograniczenie odpowiedzialności

OnlineOCR.net nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe, specyficzne, następcze lub karne szkody, wynikające z jakichkolwiek awarii, błędów, przeoczeń, przerw, defektów, opóźnień w działaniu lub transmisji, wirusów komputerowych, awarii linii lub korzystania z lub niemożności korzystania, lub jakichkolwiek materiałów, produktów lub usług udostępnionych na tej stronie, nawet jeśli OnlineOCR.net został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. Powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą nie mieć zastosowania w odniesieniu do danego Użytkownika.


Odszkodowanie

Użytkownik będzie bronić, zabezpieczać i chronić OnlineOCR.net, jego podmioty macierzyste, podmioty zależne, podmioty stowarzyszone, agentów, urzędników, dyrektorów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi honorariami i kosztami adwokackimi, wysuwanymi przez osoby trzecie z powodu (a) korzystania przez Użytkownika z Konta i Usługi, (b) wszelkich plików danych i treści przechowywanych przez niego na Koncie, jak również w inny sposób na serwerach OnlineOCR.net, oraz (c) wszelkich innych przypadków naruszenia niniejszej Umowy przez Użytkownika.


Polityka Zwrotów

Jeśli Użytkownik nie jest w 100% usatysfakcjonowany zakupem, w ciągu 120 dni od daty zakupu dokonamy pełnego zwrotu kosztów zamówienia.


Powiadomienie

OnlineOCR.net może od czasu do czasu wysyłać wiadomości zawierające informacje, które uważamy za ważne dla Użytkowników Serwisu.


Copyright © 2009-2024 Online OCR